Byte av belysning i p-huset Balder

  • 17 december 2015 16:41
  • Publicerat av: Pernilla Nordström

Som ett led i SKIFU:s arbete för att minska sin miljöpåverkan kommer nu armaturerna på plan 4 och 5 i parkeringshuset Balder att bytas ut. Liksom på de nedre planen kommer ny, energisnål LED-belysning att installeras. Arbetet utförs av Greenlux under januari månad och ska inte innebära någon påverkan för er som parkerar i huset.