Evakueringsboende i SKIFU:s lokaler

  • 13 januari 2016 12:44
  • Publicerat av: Pernilla Nordström

I samarbete med Sundsvalls kommun har SKIFU fått i uppdrag att hitta lokaler för flyktingmottagande.

Nu är det klart att ett evakueringsboende för asylsökande kommer att upprättas på SKIFU:s fastighet Rävsund 1:338 i Kvissleby.
Boendet kommer att kunna ta emot cirka 40 personer; asylsökande familjer som väntar på en mer långsiktig boendesituation.

Några anpassningar, som brandlarm, duschar och tvättstuga samt utrymmen för matservering, kommer att göras. För att minska trafiken kring boendet kommer en tillfällig infart till området att byggas, liksom nya grindar och stängsel.

Boendet beräknas vara klart för inflyttning i början av mars.

Läs mer om evakueringsplatser på Sundsvalls kommuns hemsida

Kontaktpersoner:
Frågor kring fastigheten: Urban Simander, 060-19 29 85, förvaltare på SKIFU
Frågor kring boendet: Lars Nyman, 060-19 15 68, Drakfastigheter