Kan jag göra om min lokal?

Större, mindre eller bara annorlunda…?

Kontakta oss om din verksamhets lokalbehov förändras, så kanske vi kan hjälpa till.

Om du vill utföra en ombyggnation själv behöver du först be om lov, då det finns risk för inverkan på systemen för exempelvis el, VA och brandskydd.

Vissa förändringar kräver även bygglov.

Beroende på hur kontraktet ser ut kan hyresgästen även vara skyldig att återställa lokalen vid flytt.