Åkanten

En ny del av Campus Sundsvall

Längs Sidsjövägen i Sundsvall ligger ett av SKIFU:s största projekt. Förrådet 4 och 8 förvärvades under 2015 för att skapa ett nytt campusområde, Åkanten, åt Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet expanderar

Vi på SKIFU ser projektet som en strategiskt viktig investering för Sundsvall och den går i linje med direktiven från vår ägare, Sundsvalls kommun, om att SKIFU ska främja utveckling och nyetablering i kommunen.

Stor vikt lades vid att det nya campusområdet Åkanten sammankopplas med Campus Sundsvalls andra del; Åkroken.
För SKIFU och Mittuniversitetet är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva miljöer. En viktig faktor i detta arbete var möjligheterna att skapa platser där studenter och personal möts på ett naturligt sätt.

De fastigheter som berördes av projektet är Förrådet 4 som har förvärvats av SKIFU för ändamålet, samt Grönborg 8, där SKIFU under samma period byggde Sundsvalls nya kreativa centrum. För att klara lärarutbildningarnas lokalbehov byggs även Förrådet 4 ut med en helt ny del.

Inflyttningen påbörjades i juni 2016.

I närheten

Sidansvarig
Pernilla Nordström

Förrådet 4, 8

Sidsjövägen 5-7, Sundsvall
Total yta 13 300 kvm
Typ av lokal
Utbildning, kontor

Urban Simander

Urban Simander

Förvaltare
060-19 29 85 / 073-270 85 73

Helene Frank

Helene Frank Johnson

Förvaltare
060-19 29 47 / 073-929 19 05