Centralstationen

Sundsvalls Centralstation

Den 1 februari 2017 förvärvade SKIFU fastigheterna kring Sundsvalls Centralstation.

Förvärvet av Sundsvalls Centralstation från statliga Jernhusen var ett strategiskt beslut av Sundsvalls kommun för att kunna utveckla ett nytt resecentrum i centrala Sundsvall.

Själva stationshuset byggdes 1925 efter ritningar av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Folke Zettervall och är numer klassat som byggnadsminne.

I köpet ingick flera fastigheter, bland annat Västra Station på Norra Järnvägsgatan 7. Huset byggdes troligtvis tidigt 1880-tal.

Läs mer om centralstationens historia

Projektet

I närheten

Sidansvarig
Pernilla Nordström

Östermalm 3:1

Landsvägsallén, Sundsvall
Parkgatan, Sundsvall
Norra Järnvägsgatan, Sundsvall
Total yta 
Typ av lokal
Tågstation, lager, kontorsbyggnader

Urban Simander

Urban Simander

Förvaltare
060-19 29 85 / 073-270 85 73