Rorgängaren 5

Hem åt kommunens servicecenter

Rorgängaren 5 förvärvades under 2014 när SKIFU fick uppdraget att tillhandahålla lokaler för kommunens nya servicecenter. Huset ligger intill gamla E4, nära centrum och kommunhuset.

Fastigheten förvärvades av det kommunala bolaget Norra Kajen Exploatering AB och lokalerna renoverades 2015-2016 för att anpassas till de nya hyresgästerna.

Sundsvalls kommuns Servicecenter samordnar blanda annat ekonomiska och administrativa funktioner inom kommunens förvaltningar och bolag.

Fastigheten stod klar för inflyttning sommaren 2016.

Sidansvarig
Pernilla Nordström

Rorgängaren 5

Heffnersvägen 1, Sundsvall
Total yta 2 600 kvm
Typ av lokal Kontor

Urban Simander

Urban Simander

Förvaltare
060-19 29 85 / 073-270 85 73