Nyhetsbrev höst 2015

  • 9 oktober 2015 14:19
  • Publicerat av: Pernilla Nordström

Nya fastighetsköp och ombyggnadsprojekt.
Hos oss på SKIFU är det full aktivitet som vanligt!

Kontorshotellet i Essvik Företagscentrum är renoverat

I somras blev renoveringen av kontorshotellet i Essvik Företags­centrum klar. Lokalerna blev väldigt fina och några hyresgäster har redan flyttat in, medan andra är på gång. Även parkeringen rustas upp och härnäst är det fasadernas tur att få ett lyft.
I oktober håller vi öppet hus i Essvik Företagscentrum vid fyra tillfällen, då vi berättar mer om hur det är att hyra en lokal här.
Vill du också flytta in? Läs mer här eller ta kontakt med vår förvaltare Urban Simander på 060-19 29 85.

Förberedelser för ett nytt glastak på Grönborg

Byggena på Grönborg 8 och Åkanten 4 fortskrider som planerat. På Grönborgs innergård har man börjat resa de limträbalkar som ska hålla uppe det nya glastaket. På vår Facebook-sida lägger vi upp bilder från bygget och berättar vad som är på gång.

Vi bygger kommunens nya servicecenter

I fastigheten Rorgängaren 5 på Heffnersvägen 1 har renoveringen dragit i gång för att skapa ytor åt Sundsvalls kommuns nya servicecenter. Lokalerna ska vara färdiga för inflyttning i juni 2016.

Nytt fastighetsköp på Björneborgsgatan

Den 1 juli förvärvade SKIFU kombiterminalen i Sundsvall från Jernhusen, som ett led i utvecklingen av centralstationen och den nya logistikparken. Det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB hyr marken och köper driftavtalet.

Köpet av Sjukhuset 2 behandlas i kommunfullmäktige

SKIFU:s köp av Sjukhuset 2 på Institutsvägen 8 kommer att behandlas av kommunfullmäktige i oktober. Fastigheten ska bland annat innehålla delar av socialtjänstens verksamhet.

Kamerorna rullar i City-P – och fler planeras

I samband med fjolårets renovering av City-P beslutades även om kameraövervakning för att öka tryggheten. I somras fick vi tillstånd för detta från Länsstyrelsen och nu är kamerorna i drift.
I samråd med Stadsbyggnadskontoret planeras även för kameraövervakning i parkeringshusen Balder och P-däcket.