Ekonomi

Här presenterar vi koncernövergripande finansiell information samt möjlighet att ta del av bolagets årsredovisningar.

SKIFU arbetar strategiskt för att stärka ekonomin och skapa goda förutsättningar för verksamhetsutveckling. Med en stark ekonomi klarar vi de ekonomiska påfrestningar som uppstår i samband med projektutveckling och företagsetableringar och kan garantera våra kunder och samarbetspartners en trygg partner.

Kontakta ekonomiavdelningen

Årsredovisningar

Sidansvarig
Pernilla Nordström

Kenneth Nordström

Kenneth Nordström

Ekonomichef
060-19 29 49 / 070-533 06 56

Lena Larsson

Lena Larsson

Ekonom
060-19 29 46 / 070-191 40 37

Ida Martinsson

Ida Martinsson

Ekonom
060-19 29 48 / 070-204 31 36

Christoffer Hallenius

Christoffer Hallenius

Ekonom
060-19 29 19 / 073-655 47 21