PUL

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s insamling av personuppgifter, som namn, e-post och liknande information sker enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Personlig information används enbart för de ändamål du angett. Uppgifterna säljs inte vidare till tredje part.

Läs mer om PUL hos Datainspektionen
Läs mer om PUL hos Regeringskansliet

En gång per år har du rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag. En undertecknad begäran skickas skriftligen till:

SKIFU
Box 343
851 05 Sundsvall

Som kommunalt bolag omfattas SKIFU av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Sidansvarig
Pernilla Nordström

Christoffer Hallenius

Christoffer Hallenius

Ekonom
060-19 29 19 / 073-655 47 21