Struktur och ledning

Offentligt ägda bolag, såsom SKIFU, är främst en del av allmännyttan och har även ofta ett uppdrag att generera vinst till ägaren.

Ägarstruktur

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU, ägs till 100% av Stadsbacken AB som ägs till 100% av Sundsvalls kommun.
SKIFU:s styrelse består av fem ledamöter som är politiskt utvalda.

Styrelse

Hans Backlund, ordförande
Pirjo Linna Avarre, vice ordförande
Tommy Eriksson, ledamot
Elisabeth Gisslin-Burman, ledamot
Anders Odmark, ledamot
Elisabet Bergström, lekmannarevisor suppleant

Företagsledning

Peter Clemin, vd

Koncernen

Moderbolag
Stadsbacken AB (se även organisationsschema)

Syskonbolag
Mitthem
Midlanda Fastigheter
– Midlanda Flygplats
Näringslivsbolaget
Sundsvall Energi
Korsta Oljelager
– Sundsvall Elnät
– – Servanet
Sundsvalls Hamn
Sundsvall Oljehamn
Reko
Sundsvall Vatten
– MittSverige Vatten
Sundsvall Logistikpark

Läs mer om Sundsvalls kommuns organisation

Sidansvarig
Pernilla Nordström

Peter Clemin

Peter Clemin

Verkställande direktör
060-19 29 58 / 070-527 89 85