P-hus Södra kajen

Tillsammans med Sundsvalls kommun utreder SKIFU hur området kring Sundsvalls Centralstation kan utvecklas. Bland annat ses parkeringssituationen över och det kan bli aktuellt att bygga ett parkeringshus.

Södra kajen p-hus

Detta är en idéskiss över hur ett parkeringshus på Södra kajen skulle kunna se ut.

Sidansvarig
Pernilla Nordström

Peter Clemin

Peter Clemin

Verkställande direktör
060-19 29 58 / 070-527 89 85