Resecentrum

Tillsammans med stadsbyggnadskontoret och MAF Arkitektkontor ska SKIFU förverkliga planerna på ett nytt resecentrum vid Sundsvalls Centralstation.

Resecentrum

Detta är en idéskiss över hur nya resecentrum kan komma att se ut.

 

Den 1 februari förvärvade SKIFU Sundsvalls Centralstation för att ge kommunen möjlighet att förverkliga planerna på ett nytt resecentrum.

MAF Arkitektkontor har fått i uppdrag att, tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, utforma stationsområdet. När planen är färdig tar SKIFU över projektet från Stadsbyggnadskontoret.

Själva bygget beräknas komma i gång år 2019, i samband med Trafikverkets ombyggnad av Landsvägsallén.

Läs mer om projektet

Sidansvarig
Pernilla Nordström

Peter Clemin

Peter Clemin

Verkställande direktör
060-19 29 58 / 070-527 89 85