Rorgängaren byggs om

  • 25 augusti 2015 11:29
  • Publicerat av: Pernilla Nordström

Fastigheten Rorgängaren 5 på Heffnersvägen 1 genomgår stora förändringar. Kommunens nya servicecenter ska flytta in och omfattande hyresgästanpassningar görs. Detta kommer att medföra en del buller och trafik.

Läs mer om projektet.

Vid frågor; kontakta vår förvaltare Urban Simander.