Aktuellt i våra fastigheter

Här hittar du information om kommande åtgärder i våra fastigheter.

Balder 1 (P-huset Balder)

 • För att öka trivsel och säkerhet ska trapphuset renoveras. Vi installerar ny belysning, målar om och byter till glasdörrar mellan trapphuset och parkeringsgaraget.

Förrådet 4, 8 (campusområde Åkanten)

 • Fasaden på ”Ismagasinet” (Förrådet 8 på Grönborgsgatan) renoveras och utsmyckas med konstinstallation under 2018 i samarbete med Statens Konstråd.

Grönborg 8

 • Nytt mötesrum (6 pers) på gång i coworking space Bryggeriet. Mötesrummet blir även tillgängligt för extern uthyrning.

Kassören 7 (Norra Järnvägsg. 8, Sundsvall)

 • Taket ska renoveras med ny gummiduk.

Norrmalm 3:26 (City-P)

 • Ny cykelparkering öster om huset på gång.

Rävsund 1:338 (Essvik Företagscentrum)

 • Ny avfalls- och återvinningsstation på gång.
 • Upprustning av fasad på industrihotell på gång.

Sjukhuset 2 (Institutsvägen 8, Haga)

 • Ytterligare cykelparkering på gång.

Sköle 1:81 (Läkemedelsfabriken i Matfors)

 • Ytterligare hyresgästanpassningar på gång.

Stuvaren 2 (Landsvägsallén 2-3, Sundsvall)

 • Ett parkeringshus ska byggas. Byggstart blir 2018 och huset beräknas stå klart 2020. Läs mer
 • Nytt avfalls- och återvinningsutrymme på gång.

Tuna-Ängom 1:82 (Bruksgatan 11, Matfors)

 • Ny avfalls och återvinningsstation på gång.

Verkstaden 4 (Förrådsgatan 5, Skönsberg)

 • En omfattande hyresgästanpassning är på gång.

Östermalm 1:4 (Kolvägen 6, Sundsvall)

 • Delar av fasaden ska rustas upp.
 • Fönster ska bytas ut.
 • Ny avfalls- och återvinningsstation på gång.
 • Ny cykelparkering på gång.

Östermalm 3:1 (Sundsvalls Centralstation)

 • Ombyggnationen 2019–2020 kommer att innebära stora förbättringar. Lokalerna får en uppfräschning, vilket omfattar bland annat förbättrat inom­husklimat, tillgänglighetsanpassning och fler förrådsutrymmen. Även utemiljön i området får ett lyft med bland annat ny belysning och växtlighet. Läs mer