Enkätundersökning på Sundsvall C

Inför bygget av nya resecentrum kommer vi under vintern att genomföra en enkätundersökning på Sundsvalls Centralstation.

Undersökningen genomförs bland resenärer och besökare på Sundsvall C. Förhoppningen är att resultatet kan hjälpa oss i det fortsatta arbetet med att göra stationen till en trygg och trivsam plats.

Axánd Konsult AB har fått i uppdrag att genomföra undersökningen.