Håll koll – översvämningsrisk

De ovanligt stora snömassorna hotar att orsaka översvämningar under årets snösmältning.

Vi arbetar löpande med att frilägga brunnar och se över fastigheterna, men vi behöver er hjälp. Var uppmärksam och kontakta oss genast om du ser att det finns risk för översvämning.

Förebygg

Hyr du en lokal eller ett förråd i källarplan är risken stor att vatten kan komma att läcka in.

Förvara inte värdefulla eller fuktkänsliga ägodelar i dessa utrymmen.

Kontakta oss

Om ärendet inte kräver omedelbar åtgärd; gör din serviceanmälan som vanligt i vår webbtjänst.

Om ärendet är brådskande; ring oss på 060-19 29 70 (även kvällar och helger).