Hedern förvärvar fastigheter från SKIFU

SKIFU har avyttrat fastigheterna Sjukhuset 2 (Institutsvägen 4–8, Sundsvall) samt Laboratoriet 4 (Kontorsvägen 1, Sundsvall). Hedern Fastigheter är ny ägare till de båda fastigheterna från den 1 februari 2019.

Hedern Fastigheter är ett av Sundsvalls större privata fastighetsbolag. Bolaget, som har sitt säte i staden, äger och förvaltar i och med förvärvet ca 130 000 m2 bostäder och lokaler i framförallt Sundsvall men också en fastighet i Gävle och fyra i Örnsköldsvik.

Marknadsvärdet beräknas till cirka 1 miljard kronor och antalet anställda till ca 22 personer.

Hedern Fastigheter ingår i en koncern med drygt 260 anställda och en omsättning på drygt 400 Mkr.

”Vi är väldigt nöjda med förvärvet, då vi sedan tidigare sneglat på Sjukhuset 2 som är en grannfastighet till en av våra andra fastigheter idag.”, säger Pernilla Åhlin, VD i Hedern Fastigheter.

sjukhuset

Det kommunala fastighetsbolaget SKIFU förvärvade Sjukhuset 2 2015, dels för dess markområden där Sundsvalls kommun i framtiden vill se nya bostäder och dels för att kunna ordna nya lokaler till socialtjänstens verksamheter som flyttade ut från Grönborg inför ombyggnationen.

Fastigheten har styckats av och SKIFU behåller 2 hektar mark för framtida bostadsprojekt.

laboratoriet

Laboratoriet 4, där det finns en squashhall och lager, förvärvades 2014 i samband med avvecklingen av det kommunala bolaget Sundsvall Arena.

”Det finns inte längre ett strategiskt värde för oss att äga dessa fastigheter. I linje med våra ägardirektiv har vi därför valt att avyttra dem.”, säger Peter Clemin, VD på SKIFU.

De båda fastigheterna säljs till en total köpeskilling om 59 miljoner kronor.

Kontakt

SKIFU

Peter Clemin, VD
060-19 29 58
peter.clemin@sundsvall.se

Hedern Fastigheter

Pernilla Åhlin, VD
060-13 53 01
pernilla.ahlin@hedern.se