Julgåva till Cancerfonden

Årets julgåva från oss på SKIFU går till Cancerfonden. En livsviktig verksamhet som finansierar cancerforskning, sprider kunskap och verkar för en trygg och jämlik vård.

Cancerfondens företagsvän

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. Vi arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. (text från cancerfonden.se)

Du kan också hjälpa till

Stötta Cancerfondens verksamhet med en gåva. Läs mer på cancerfonden.se