SKIFU förvärvar centralstationen

Nu står det klart att SKIFU får i uppdrag av att förvärva Sundsvalls centralstation.

Beslutet klubbades under Sundsvalls kommunfullmäktiges möte måndagen den 19 december. Fastigheterna förvärvas i bolagsform av det statliga bolaget Jernhusen AB. Köpeskillingen är 111,35 miljoner kronor.

Stadsbyggnadskontoret ska nu ta fram planen för ett nytt resecentrum vid centralstationen, vilket SKIFU sedan ges i uppdrag att färdigställa.

Kommunens plan för nya Resecentrum

Gällande översiktsplaner