Klart för nya resecentrum

Den 28 maj klubbade Sundsvall kommunfullmäktige igenom bygget av nya resecentrum vid Sundsvalls Centralstation.

Beslutet möjliggör ett första spadtag 2019 och invigning omkring årsskiftet 2020/2021.

Den förbättrade möjligheten att resa regionalt med tåg gör att allt fler väljer att pendla dagligen. Ett modernt, tillgängligt och funktionellt resecentrum fyller därför en nyckelfunktion i Sundsvall.

För att öka kvaliteten för dig som resenär skapas nu bättre möjligheter att byta mellan transportslag, som till exempel tåg, bil, buss eller cykel, för att ta dig till och från Sundsvalls Centralstation.

Projektet genomförs av fastighets­ägaren SKIFU (stationsområdet), Sundsvalls kommun (gång- och cykelförbindelser mot centrum) och Trafikverket (spårområde och vägar). Arkitekt är MAF Arkitektkontor i Luleå.

Läs mer

Sundsvall Växer