Konstnärliga planer på Åkanten

Statens konstråd har godkänt SKIFU:s ansökan om konstnärlig gestaltning på Åkanten.

Konstnären Catrin Andersson, som tidigare gjort flera verk i offentliga miljöer, har fått i uppdrag att ta fram ett förslag.

Verket finansieras i huvudsak av Statens konstråd och delfinansieras av SKIFU.

Projektet görs i samarbete med Mittuniversitetet och Tyréns. Det beräknas vara klart hösten/vintern 2017.

Läs mer om Catrin Andersson

Läs mer om Statens konstråd