SKIFU säljer markområden

SKIFU avyttrar nu mark på på Sjukhuset 2 och Nacksta 5:11.

Mitthem köper mark på Sjukhuset 2

En av anledningarna till förvärvet av Sjukhuset 2 år 2015 var kommunens intresse för den kringliggande marken.

I februari 2017 blev det klart att vårt systerbolag Mitthem kommer att förvärva delar av denna mark för att kunna bygga nya bostäder. Totalt planeras fyra stycken punkthus i området.
Läs mer om planerna på Mitthems hemsida.

Fastigheten Sjukhuset 2 har sedan förvärvet byggts om i etapper. 2016 invigde Subluna sin verksamhet, Mimerskolan utökade sina lokaler och en del av fastigheten omvandlades till elevboende.

Trafikverket köper mark på Nacksta 5:11

En mindre del av fastigheten Nacksta 5:11 har styckats av och sålts till Trafikverket.

Orsaken är att Trafikverket har en mindre elanläggning på området.