Ny infart till City-P

För att öka tillgängligheten till parkeringshuset City-P har Sundsvalls kommun byggt om Skepparegatan så att den nu är dubbelriktad.
Det innebär att du hädanefter kan köra både österut och västerut längs Skepparegatan.

En annan ny sak är justerade in- och utfarter till City-P. Från Skepparegatan kan du numer bara köra in i p-huset genom den högra porten. Den vänstra porten ska vara till för gående så att de på ett säkert sätt kan gå in och ut.

På parkeringshusets västra sida (längs Urvädersgatan) finns två portar. Dessa har tidigare bara fungerat som utfarter men från och med nu går det att köra in i City-P genom den ena porten och ut ur den andra porten.

Bildmontage: Sundsvalls kommun