Nyhetsbrev vinter 2017

Resecentrumprojektet går nu in i nästa fas och vi har fått en beställning på ett nytt parkeringshus.
Läs mer i årets fjärde och sista nyhetsbrev från SKIFU