Ommålning i p-hus Balder

Torsdagen den 19 mars påbörjas en ommålning av parkeringshuset Balder på Norrmalmsgatan.

Arbetet kommer att pågå i cirka två veckor.

Målarna kommer att arbeta sektion för sektion. Vänligen respektera skyltningen i huset.

Tack för ditt överseende!