Läkemedelsfabriken

Flygbild över läkemedelsfabriken i Matfors

På Storjordenvägen i Matfors ligger fastigheten Sköle 1:81. Här finns välanpassade företagslokaler avsedda för medicinteknisk produktion och utveckling.

Foto ovan: Bergslagsbild

I fastigheten finns en lång tradition av läkemedels­tillverkning. Fabriksenheten har under åren 1965 till 1992 drivits i regi av såväl ACO och Kabi som Pharmacia.

Idag finns här två stora kontraktstillverkare; Unimedic AB och Cobra Biologics AB.

Fastigheten är under ständig utveckling. Under 2019-2020 har vi arbetat med att bygga ut fastigheten för att rymma nya produktionslinjer för DNA-baserade läkemedel hos hyresgästen Cobra Biologics.

Kontakt

Helene Frank

Helene Frank Johnson Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, kundkontakt, uthyrning, underhåll, projekt, låsmiljöer