P-hus Norra Kajen

p-hus norra kajen

Tillsammans med Sundsvalls kommun utreder SKIFU hur parkeringssituationen på Norra kajen bäst ska lösas.

Bland annat kan ett parkeringshus bli aktuellt.

Bilden ovan är en idéskiss över hur ett parkeringshus på Norra kajen skulle kunna se ut.

Kontakt

Peter Clemin VD

Sökord

Personal, projekt