Frågor & Svar

Här hittar du vanliga frågor om bygget av nya resecentrum.

Under ombyggnationen

Vi vill ta hand om det ökande kollektiva resandet genom att göra det enklare för dig som resenär att byta mellan gång, cykel, tåg, buss och bil. Vi utvidgar centrum när den vackra centralstationen blir hjärtat i en trygg, trivsam och välkomnande plats för resenärer och för dem som bor och arbetar i närheten.

Mellan stationshuset och Landsvägsallén blir det en busstation samt bussdockning för åtta bussar i ett nedsänkt bussplan. Från busstationen tar du dig sedan in i tågstationens vänthall.

Det befintliga stationshuset renoveras och Pressbyråns lokaler flyttar till husets östra del, där det även blir en ny entré.

Utemiljön rustas upp och hela området blir mer tillgänglighetsanpassat, till exempel höjs marken framför stationshusets huvudentré så att trappstegen till entrén försvinner.

SKIFU äger fastigheten och bygger om på kommunens uppdrag. Det är kommunens ansvar att tillhandahålla bytespunkter för kollektivtrafiken. Trafikverket ansvarar för bangården/spårområdet och förbindelse till plattformarna.

Kalkylen för projektet pekar på cirka 210 miljoner kronor. Trafikverket medfinansierar projektet genom att stå för 71,2 miljoner kronor. Kommunen finansierar resterande investering via sin kollektivtrafik­budget.

Projekteringen görs klar under hösten/vintern 2018/19. Byggarbetena påbörjades i augusti 2019. Ombyggnationen beräknas vara klar i augusti 2021.

Det kommer att göras många provisoriska lösningar under byggtiden, vilket innebär att det tyvärr blir lite krångligare än vanligt att ta sig till stationen. Vi kommer att jobba hårt för att underlätta för dig som resenär och säkerheten kommer att vara viktig. Se karta på projektsidan.

Ja, när vi bygger för bussarna kommer tågtrafiken gå helt som vanligt. I ett senare skede, när Trafikverket ska bygga om bangården, kan det bli förändringar i tidtabellerna.

Samhällsutveckling sker i långa processer. Särskilt när det gäller infra­struktur­satsningar som förändrar en stad för många hundra år framåt. I detta projekt har Sundsvalls kommun, Trafikverket och fastighetsägaren SKIFU samverkat. Då kan interna processer hos parterna göra att det tar lång tid.

En helt ny stadsdel med bostäder och kontor utvecklas på Södra kajen. Här bygger SKIFU även ett nytt parkeringshus, som underlättar långtidsparkering i anslutning till stationen.

Efter ombyggnationen

Trafikverket planerar flera ombyggnationer inom några år. De ska bygga om bangården med både längre och bredare plattformar för att klara fem samtidiga tåg. För att öka säkerheten kommer Trafikverket att bygga en planskild förbindelse till plattformarna. Dessa ombyggnationer sker i ett senare skede och information om detta hittar du hos Trafikverket.

Bytet mellan buss och tåg blir mycket enklare, eftersom bussen kommer att ta dig ända fram till stationen.

Alla fjärr- och förortsbussar får sin start- och slutstation vid centralstationen. Alla stadsbusslinjer, utom linje 1 och 2, kommer att passera i anslutning till stationen eller inom 200 meter.

De flesta av busslinjerna kommer att passera både Sundsvalls centrum och järnvägsstationen.

Gång- och cykelvägarna förbättras kring stationen.

Utanför stationens huvudentré kommer det att finnas hämta-/lämnaplatser för dig som får skjuts med bil.

Det kommer att byggas många nya cykel­parkeringar nära stationen. Mittemot centralstationen finns ett nytt parkeringshus för dig som vill långtidsparkera.

Ja, en ny taxistation kommer att byggas i anslutning till stationsbyggnadens nya entré på den östra gaveln.

Väntsalen kommer att vara öppen dagtid. Nattetid kommer väntsalen att vara tillgänglig för tåg- och bussresenärer i anslutning till avgångar och ankomster.

Eftersom ytorna blir större kommer vi att ha både kameror och trygghetsvakter. Kanske kan vi göra uppdelningar så att det går att anpassa storleken på de öppna ytorna utifrån genomströmningen av människor.

Ja. Pumpsystemet är anpassat att klara ett 30-årsregn och om det kommer ett 100-årsregn kommer det att bli vatten stående på bussplanen med en volym motsvarande 1 cm vatten jämnt fördelat på ytan.

Kontakt

Urban Simander Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, kundkontakt, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt