Rekordstort resultat för SKIFU

De senaste åren har varit intensiva för oss på SKIFU och de kommande åren ser ut att bli minst lika spännande.

I februari 2017 förvärvades Sundsvalls Centralstation för att kunna förverkliga kommunens vision om ett nytt, mer funktionellt och tillgängligt resecentrum. Bygget beräknas sätta i gång under 2019. Under 2018 sätter vi även spaden i marken för ett nytt parkeringshus på Södra kajen.
– Det är roligt att det händer mycket och att vi får förtroendet att utföra dessa uppdrag, säger Peter Clemin, VD på SKIFU.

Vi fortsätter också att stärka vår miljöprofil. Förutom att vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000 görs löpande åtgärder och investeringar för att minska vår miljöpåverkan, såsom miljöcertifiering av fastigheter, 100 % förnybar energi, effektiv driftoptimering samt en fordonspark med enbart miljöbilar.

Årets resultat efter finansiella poster (före bokslutsdispositioner och skatt) blev 27,1 (2016: 12,6) miljoner kronor. 3,8 miljoner kronor lämnas i koncernbidrag till ägaren Stadsbacken AB.

Vid årets slut hade vi 14 (2016: 10) heltidsanställda, varav hälften är kvinnor och hälften är män. Sjuktalet är väldigt lågt; 0,71 %, väl under Stadsbackenkoncernens mål på max 3,5 %.
– Vår medarbetarenkät fortsätter att visa mycket positiva siffror och vårt Nöjd Kund Index har ökat till att ligga över branschsnittet, vilket är väldigt glädjande, säger Peter Clemin.

Årsrapport 2017

Helskärmsläge rekommenderas – för muspekaren till området nedanför presentationen för att visa navigationsmenyn. Klicka sedan på expandera-symbolen i det nedre högra hörnet.

Peter CleminKontaktperson

Peter Clemin, VD
060-19 29 58, 070-527 89 85