SKIFU köper fastighet på Kolvägen

Den 1 mars 2019 förvärvade SKIFU fastigheten Rosenborg 3 på Kolvägen 16 i Sundsvall till en köpeskilling om 10,5 miljoner kronor.

Fastigheten förvärvades för att förbereda inför kommunens framtida exploatering av Södra kajen och på sikt kunna minska mängden tung trafik genom centrala Sundsvall.

Den förra ägaren, Linjegods i Sundsvall AB, kommer att fortsätta vara hyresgäst i fastigheten.