SKIFU satsar på vindkraft

Från och med i höst kommer SKIFU:s årliga elförbrukning på 7,5 miljoner kWh att helt bestå av vindkraft. Det är ett samarbete med Kinect Energy som möjliggör satsningen.

– Som ett kommunalt bolag tycker jag att det är självklart att ta ett ansvar i dessa frågor, säger SKIFU:s vd Peter Clemin.

– Detta är bara en del i vårt arbete att bli mer miljövänliga. Tidigare har vi bland annat satsat på återvunnen spillvärme, driftoptimering, och framför allt; miljöcertifiering av våra fastigheter, som ger en positiv effekt även för våra hyresgäster.

Ur ett ekonomisk perspektiv innebär investeringen ökade kostnader med cirka 50 000 kr/år.