SKIFU får nya uppdrag

I och med att Norra Kajen Exploatering AB:s vd, Christer Ersson, har beslutat att arbeta deltid har Sundsvalls kommun beslutat att ta intern hjälp från SKIFU med några av uppdragen inom bolaget.

Dels har ett förvaltningsavtal skrivits med Norra Kajen Exploatering AB, vilket innebär att SKIFU kommer att förvalta bolagets fastigheter. Avtalet började gälla den 1 maj 2017 och löper årsvis.

Och dels har SKIFU accepterat vd-uppdraget för Midlanda Fastighet AB, ett uppdrag som Norra Kajen och Christer Ersson tidigare haft.

Avtalet började gälla från den 15 maj 2017 och löper tills vidare med en månads uppsägningstid från båda parter.

– I och med att vi har erfarenhet av fastighetsförvaltning var det här ett naturligt steg, säger Peter Clemin, vd på SKIFU, som kommer att arbeta 20 procent med vd-uppdraget inom Midlanda Fastighet AB.

Midlanda Fastighet AB ägs till 84 % av Sundsvalls kommun och till 16 % av Timrå kommun. Bolaget driver Sundsvall Timrå Airport tillsammans med Midlanda Flygplats AB. Bolaget har inga anställda.