Två nya miljöbyggnader

Ett led i vårt miljöarbete är att se till att våra fastigheter håller en hög standard. Därför har vi målet att certifiera så många av dem som möjligt enligt Miljöbyggnad.
Nu har arbetet med att certifiera Förrådet och Grönborg avslutats.

Certifieringen Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Märkningen Miljöbyggnad ställer krav på byggnadens kvalitet gällande energi, inomhusmiljö och material, vilket granskas av tredje part.

Arbetet med att certifiera Förrådet 4 och Grönborg 8 avslutades i december månad och vi är särskilt stolta över att kunna miljöklassa Grönborg – ett nästan 150 år gammalt hus!

Vi arbetar löpande med att certifiera våra fastigheter enligt Miljöbyggnad. Målet är att certifiera så många fastigheter som möjligt. Läs mer under Miljö & Kvalitet