Grönborg – Sundsvalls kreativa centrum

Sundsvalls nya kreativa centrum finns i Grönborgs anrika lokaler. Här skapas en samlingsplats för hela regionen – där näringsliv, akademi och samhälle möts.

Ett levande hus för alla

Grönborg är ett levande hus som är öppet för alla; en mötesplats med olika typer av events, en restaurang och flera möteslokaler. Här finns även ett coworking space (ett mer öppet kontorshotell) med arbetsplatser i en kreativ miljö.

Läs mer på gronborg.nu

I huset finns även en science park som arrangerar events, hjälper till vid konferenser och bidrar med olika former av affärsstöd.

Läs mer om Åkroken Science Park

Dessutom finns här delar av Mittuniversitetets organisation, såsom MIUN Innovation, Samverkansavdelningen och universitetsledningens kansli.

Läs mer om Mittuniversitetet

Samarbete över gränserna

Syftet med konceptet i Grönborg är att skapa en naturlig mötesplats som kan stimulera samarbetet mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Projektet ska bidra till såväl ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling genom en bred förankring till närliggande industri, näringsliv, universitet och forskning. Hoppet är att kunna stärka utveckling och tillväxt inom kommunen och regionen.

I närheten

Sidansvarig
Pernilla Nordström

Grönborg 8

Storgatan 73, Sundsvall
Total yta 6 000 kvm
Typ av lokal
Kontor, restaurang

Urban Simander

Urban Simander

Förvaltare
060-19 29 85 / 073-270 85 73

Helene Frank

Helene Frank Johnson

Förvaltare
060-19 29 47 / 073-929 19 05