Anette Bergman slutar som vd för SKIFU under senhösten 2024

Efter drygt elva år i Sundsvalls kommunkoncern, varav de fyra senaste som vd för SKIFU, har Anette Bergman bestämt sig för att gå vidare till nya utmaningar. Under senhösten blir hon vd för Nordanstigs bostäder AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB i grannkommunen Nordanstig. 

Anette Bergman tillträdde som vd för kommunala bolaget SKIFU i maj 2020 och har sedan dess genomfört omstruktureringar av bolaget och drivit verksamheten mot en förbättrad intern kontroll.

  • Under mina elva år i Sundsvalls kommunkoncern har jag haft möjligheten att jobba i tre olika bolag. Det har varit väldigt spännande och utvecklande men nu är det dags för mig att anta nya utmaningar i en annan kontext. Jag är väldigt stolt över medarbetarna på SKIFU och det förbättringsarbete vi genomfört tillsammans de senaste åren. Beslutet har inte varit lätt och såklart känns det vemodigt, men nu ser jag fram emot att på håll följa både Sundsvalls kommuns och SKIFU:s arbete framåt, säger Anette Bergman.

Anette Bergman går nu vidare till vd för kommunala bostadsbolaget Nordanstigs bostäder AB och Nordanstigs fjärrvärme AB i Nordanstigs kommun.

  • Jag vill rikta mitt och styrelsens varma tack till Anette för hennes värdefulla arbete under dessa drygt fyra år i bolaget. Under Anettes ledning har bolaget fått en god stabilitet och struktur i såväl ekonomi som i vår riktning framåt för att bidra till kommunens övergripande målsättningar om fler jobb och ett Sundsvall som håller ihop, säger Johan Nikula, styrelseordförande för SKIFU.

SKIFU:s styrelse inleder nu en process för att säkerställa bolagets framtida styrning och utveckling.

För mer information, kontakta:
Anette Bergman, vd SKIFU: 073-092 56 15.
Johan Nikula, styrelseordförande SKIFU: 070-559 65 03.