Christoffer Hallenius

Christoffer Hallenius
Roll
Affärsutvecklare
E-post
christoffer.hallenius@sundsvall.se
Telefon
060-19 29 19, 073-655 47 21
Adress
Öppettider
Sökord
Projektredovisning, upphandling, IT-samordning