Urban Simander

Roll
Förvaltare
E-post
urban.simander@sundsvall.se
Telefon
073-270 85 73
Adress
Öppettider
Sökord
Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, kundkontakt, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt