Bolaget

SKIFU är ett kommunägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Bolagets syfte är att främja utveckling och nyetablering i Sundsvalls kommun.