Information för leverantörer

Läs mer om upphandlingar och annan viktig information för dig som är leverantör till SKIFU.

Fakturering

För att kunna ha en effektiv och säker fakturahantering vill vi på SKIFU att alla våra leverantörer följer instruktionerna på denna sida vid fakturering. Vid ytterligare frågor, kontakta skifuekonomi@sundsvall.se.

Sätt att fakturera

När du som leverantör ska fakturera SKIFU kan du göra det på olika sätt, men använd e-faktura i första hand. Läs mer under fliken ”E-faktura”.

Vi tar emot Svefaktura samt PEPPOL och använder Pagero som tjänsteleverantör.

Svefaktura

GLN-nummer: 7300009061839

Peppol

PEPPOL-ID: 0007:5564371424

E-posta din pdf-faktura till: skifu@recall.se

OBS! Skicka endast en faktura per e-post och endast en faktura per pdf-fil.
Eventuella bilagor ska ingå i samma pdf som fakturan.

Skickas med post till fakturaadress.

Kreditfaktura

Vid kreditfaktura gäller samma princip som vid fakturering. Förfallodatum ska vara detsamma som debetfakturan.

Betalning

Om ej annan överenskommelse gjorts, erläggs betalning 30 dagar efter erhållen faktura.
Fakturerings- och administrationsavgifter betalas ej.

Fakturaadress

Fullständig faktura ska vara utställd till fakturaadressen nedan.

SKIFU
Fakturor
FE292
851 85 Sundsvall

Skicka endast fakturor till denna adress. Övrig post, till exempel orderbekräftelser skickas till postadress, och leveranser sker till angiven adress. Läs mer på sidan Kontakt.

Organisationsnummer

556437-1424 (innehar F-skattsedel)

Krav på fakturans innehåll och märkning

De fakturor som inte uppfyller våra krav på fakturans innehåll och märkning kommer ej att hanteras, utan i stället returneras till avsändaren.
Det är bland annat viktigt att ni anger ett korrekt referensnummer annars riskerar fakturan att bli avvisad. Läs mer under ”Referensnummer” nedan.

1. Mottagare

Mottagare SKIFU:s fakturaadress.

2. Beställning

Er referens SKIFU:s referensnummer. En kod för den fastighet fakturan avser. Lista finns på skifu.se/leverantor.
Er kontaktperson SKIFU:s beställare.
Ert kostnadsställe SKIFU:s projektnummer.
Om fakturan avser ett projekt. Om detta fält inte finns i er fakturamall kan projektnumret anges under övrig fakturainformation.
Leveransdatum Datumet varorna såldes eller levererades eller tjänsterna utfördes eller slutfördes.
Vår referens Kontakt hos leverantör.

3. Fakturainformation

Fakturanummer
Fakturadatum Datumet fakturan utfärdats.
Förfallodatum Sista dag för betalning. Betalningsvillkor 30 dagar.

4. Specifikation av vara/tjänst

Beskrivning Tydlig beskrivning av varan eller tjänsten fakturan avser.
Omfattar fakturan olika uppdrag/projekt, ska detta specificeras, inklusive datum för utförande i fallande ordning.
Omfattar fakturan varor/materiel, ska detta specificeras med summa samt överenskommet påslag. Underlag ska bifogas fakturan.
Omfattar fakturan arbete utfört av underentreprenörer, ska detta specificeras med summa samt överenskommet påslag. Underlag ska bifogas fakturan.
Antal och Enhet T.ex. styck, timmar.
À-pris Styckpris exkl. moms.
Moms Aktuell momssats och momsbelopp.
Belopp Summa.

5. Sammanställning av belopp

Nettobelopp + Moms = Att betala (totalbelopp)

6. Uppgifter om fakturautställare

Företagsnamn.
Adress, telefon och e-post.
Momsregistreringsnummer.
Organisationsnummer.
Godkänd för F-skatt (om leverantören är god­känd för F-skatt ska detta framgå på fakturan).
Plusgiro och/eller bankgiro.

Det är viktigt att ni anger ett korrekt referensnummer annars riskerar fakturan att bli avvisad. Referensnumret anges enligt tabellen nedan och ska alltid finnas med på en faktura. Detta visar oss vilken fastighet varan/tjänsten avser. Bekräfta med den som gjort beställningen vilket referensnummer som ska anges. Fyll också i beställarens fullständiga namn och i vissa fall projektnummer.

Ref.nr. Fastighet  Adress
100 Norrmalm 3:26
City-P
Skepparegatan 5-7, Sundsvall
(även Urvädersgatan, Sundsvall)
101 Kassören 7
Scenkonst Västernorrland m.fl.
Norra Järnvägsg. 8-12, Sundsvall
(även Nybrogatan 26, Sundsvall)
102 Stenstaden 1:2
Magasinet (f.d. P-däcket)
Hamngatan 2, Sundsvall
103 Stuvaren 2
Kontorshus (WSP, EY, Trafikverket)
Stuvarvägen 3, Sundsvall
104 Östermalm 1:4 Kolvägen 6, Sundsvall
105 Stuvaren 2
Parkeringshus
Stuvarvägen 3, Sundsvall
112 Balder 1
P-hus Balder
Norrmalmsgatan 12, Sundsvall
512 Tuna-Ängom 1:82
Matfors Bruk ”Bruket”
Bruksgatan 5, Matfors
515 Grönborg 8 (f.d. Förrådet 8)
Ismagasinet
Grönborgsgatan 23, Sundsvall
516 Grönborg 8
Grönborg
Storgatan 73, Sundsvall
518 Gasverket 1
Sundsvall Energi m.fl.
Norra Järnvägsg. 1, Sundsvall
519 Verkstaden 4
Skönsberg/Sundsvall Elnät
Förrådsgatan 5, Sundsvall
520 Gärde 1:54
Bussdepån
Johannedalsvägen 117, Sundsvall
521 Nacksta 5:11
Hunddagis
Bultgatan 18, Sundsvall
522 Verkstaden 3
Arrendemark
Förrådsgatan 5, Sundsvall
524 Grönborg 8 (f.d. Förrådet 4)
Åkanten/MIUN
Sidsjövägen 5-7, Sundsvall
(även Grönborgsgatan 19, Sundsvall)
526 Rorgängaren 5
Servicecenter m.fl.
Heffners allé 7-11
(fd Heffnersvägen 1, Sundsvall)
527 Östermalm 1:35
Kombiterminalen
Björneborgsgatan 3, Sundsvall
528 Sjukhuset 11
Mark
Institutsvägen 10, Sundsvall
529 Rosenborg 3
Linjegods
Kolvägen 16, Sundsvall
Östermalm 3:1
Sundsvalls Centralstation
531 Centralstationen Landsvägsallén 6, Sundsvall
532 Kontorshus (Jernhusen) Landsvägsallén 8, Sundsvall
533 Kontorshus (Green Carrier) Landsvägsallén 10, Sundsvall
534 McDonalds Landsvägsallén 12, Sundsvall
535 Boulehall Landsvägsallén 14, Sundsvall
536 Postnord Landsvägsallén 14, Sundsvall
537 Arrendemark Landsvägsallén, Sundsvall
538 Parkering Landsvägsallén, Sundsvall
539 Järnvägsspår, norra delen Landsvägsallén, Sundsvall
Sundsvalls Depå
541 Verkstad Parkgatan 7, Sundsvall
542 Kontorshus Parkgatan 5, Sundsvall
543 Cirkellokstall Parkgatan 3, Sundsvall
544 Förråd Parkgatan 1, Sundsvall
545 SJ personalhus Parkgatan 7, Sundsvall
549 Järnvägsspår Parkgatan 7, Sundsvall
551 Östermalm 1:34
Västra station
Norra Järnvägsgatan 7-9, Sundsvall
600 Sköle 1:81
Läkemedelsfabriken
Storjordenvägen 2, Matfors
699 Gemensamt fastigheter Fördelad kostnad
900 Gemensamt Ingen fastighet / allmänna kostnader

Upphandling

Som kommunalt bolag följer SKIFU Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Sundsvalls kommuns regler för upphandling och inköp.

Upphandling inom Sundsvalls kommun

Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar

Kontakt

Christoffer Hallenius

Christoffer Hallenius Affärsutvecklare

Sökord

Projektredovisning, upphandling, IT-samordning