Information för leverantörer

Läs mer om upphandlingar och annan viktig information för dig som är leverantör till SKIFU.

Fakturering

När du som leverantör ska fakturera SKIFU kan du göra det på olika sätt, men använd e-faktura i första hand. Läs mer under fliken ”E-faktura”.

Fakturareferens

Det är viktigt att ni anger ett korrekt referensnummer annars riskerar fakturan att bli avvisad. Läs mer under ”Referensnummer” nedan.

Fakturaadress

Fullständig faktura ska vara utställd till fakturaadressen nedan.

SKIFU
Fakturor
FE292
851 85 Sundsvall

All övrig information, till exempel orderbekräftelser ska skickas till SKIFU, Box 343, 851 05 Sundsvall.

Organisationsnummer

556437-1424 (innehar F-skattsedel)

Sätt att fakturera

Vi tar emot Svefaktura samt PEPPOL och använder Pagero som tjänsteleverantör.
GLN-nummer: 7300009061839
PEPPOL-ID: 0007:5564371424

E-posta din pdf-faktura till: skifu@recall.se

OBS! Skicka endast en faktura per e-post och endast en faktura per pdf-fil.
Eventuella bilagor ska ingå i samma pdf som fakturan.

Skickas med post till fakturaadress.

Fakturans innehåll

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum (det datum fakturan utfärdades)
 • Leveransdatum (det datum varorna såldes eller levererades eller tjänsterna utfördes eller slutfördes)
 • Fakturans förfallodatum (betalningsvillkor 30 dagar)
 • Korrekt fakturaadress
 • Uppgifter om fakturerande part (företagsnamn, adress, telefon och e-post)
 • Plusgiro eller bankgiro
 • Momsregistreringsnummer
 • Organisationsnummer
 • Godkänd för F-skatt (är du godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan)
 • SKIFU:s referensnummer (utifrån lista nedan) samt beställare och i vissa fall projektnummer.
 • Leverantörens referens
 • Specifikation av vara/tjänst. Det ska tydligt framgå vad fakturan avser och tänk på att även antal och enhet (ex. styck, timmar) måste anges samt á-pris exkl. moms och summa. Se mer information nedan kring specifikation.
 • Moms (den aktuella momssatsen och det aktuella momsbeloppet)
 • Att betala (summa + moms = totalbelopp)

Specifikation

 • Omfattar fakturan flera olika uppdrag/projekt, ska detta tydligt specificeras, inklusive datum för utförandet i fallande ordning.
 • Omfattar fakturan varor/materiel, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan.
 • Omfattar fakturan arbete utfört av underentreprenörer, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan.

Det är viktigt att ni anger ett korrekt referensnummer annars riskerar fakturan att bli avvisad. Referensnumret anges enligt tabellen nedan och ska alltid finnas med på en faktura. Detta visar oss vilken fastighet varan/tjänsten avser. Bekräfta med den som gjort beställningen vilket referensnummer som ska anges. Fyll också i beställarens fullständiga namn och i vissa fall projektnummer.

Ref.nr. Fastighet  Adress
100 Norrmalm 3:26
City-P
Skepparegatan 5-7, Sundsvall
(även Urvädersgatan, Sundsvall)
101 Kassören 7
Scenkonst Västernorrland m.fl.
Norra Järnvägsg. 8-12, Sundsvall
(även Nybrogatan 26, Sundsvall)
102 Stenstaden 1:2
Magasinet (f.d. P-däcket)
Hamngatan 2, Sundsvall
103 Stuvaren 2
Kontorshus (WSP, EY, Trafikverket)
Stuvarvägen 3, Sundsvall
104 Östermalm 1:4 Kolvägen 6, Sundsvall
105 Stuvaren 2
Parkeringshus
Stuvarvägen 3, Sundsvall
112 Balder 1
P-hus Balder
Norrmalmsgatan 12, Sundsvall
512 Tuna-Ängom 1:82
Matfors Bruk ”Bruket”
Bruksgatan 5, Matfors
515 Grönborg 8 (f.d. Förrådet 8)
Ismagasinet
Grönborgsgatan 23, Sundsvall
516 Grönborg 8
Grönborg
Storgatan 73, Sundsvall
518 Gasverket 1
Sundsvall Energi m.fl.
Norra Järnvägsg. 1, Sundsvall
519 Verkstaden 4
Skönsberg/Sundsvall Elnät
Förrådsgatan 5, Sundsvall
520 Gärde 1:54
Bussdepån
Johannedalsvägen 117, Sundsvall
521 Nacksta 5:11
Hunddagis
Bultgatan 18, Sundsvall
522 Verkstaden 3
Arrendemark
Förrådsgatan 5, Sundsvall
523 Rävsund 1:338
Essvik Företagscentrum
Pionvägen 5, Kvissleby
524 Grönborg 8 (f.d. Förrådet 4)
Åkanten/MIUN
Sidsjövägen 5-7, Sundsvall
(även Grönborgsgatan 19, Sundsvall)
526 Rorgängaren 5
Servicecenter m.fl.
Heffners allé 7-11
(fd Heffnersvägen 1, Sundsvall)
527 Östermalm 1:35
Kombiterminalen
Björneborgsgatan 3, Sundsvall
528 Sjukhuset 11
Mark
Institutsvägen 10, Sundsvall
529 Rosenborg 3
Linjegods
Kolvägen 16, Sundsvall
Östermalm 3:1
Sundsvalls Centralstation
531 Centralstationen Landsvägsallén 6, Sundsvall
532 Kontorshus (Jernhusen) Landsvägsallén 8, Sundsvall
533 Kontorshus (Green Carrier) Landsvägsallén 10, Sundsvall
534 McDonalds Landsvägsallén 12, Sundsvall
535 Boulehall Landsvägsallén 14, Sundsvall
536 Postnord Landsvägsallén 14, Sundsvall
537 Arrendemark Landsvägsallén, Sundsvall
538 Parkering Landsvägsallén, Sundsvall
539 Järnvägsspår, norra delen Landsvägsallén, Sundsvall
Sundsvalls Depå
541 Verkstad Parkgatan 7, Sundsvall
542 Kontorshus Parkgatan 5, Sundsvall
543 Cirkellokstall Parkgatan 3, Sundsvall
544 Förråd Parkgatan 1, Sundsvall
545 SJ personalhus Parkgatan 7, Sundsvall
549 Järnvägsspår Parkgatan 7, Sundsvall
551 Östermalm 1:34
Västra station
Norra Järnvägsgatan 7-9, Sundsvall
600 Sköle 1:81
Läkemedelsfabriken
Storjordenvägen 2, Matfors
699 Gemensamt fastigheter Fördelad kostnad
900 Gemensamt Ingen fastighet / allmänna kostnader

Betalning

Om ej annan överenskommelse gjorts, erläggs betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Fakturerings- och administrationsavgifter betalas ej.

Kreditfaktura

Vid kreditfaktura gäller samma princip som vid fakturering. Förfallodatum ska vara detsamma som debetfakturan.
För frågor kring fakturor, kontakta vår ekonomiavdelning på 060-12 92 50 eller via e-post skifuekonomi@sundsvall.se

Leverans

Leveransadress
Skepparegatan 5A
852 34 Sundsvall

SKIFU:s kontor är öppet vardagar 08.00–16.00. Lunchstängt 11.45–12.30.

Upphandling

Som kommunalt bolag följer SKIFU Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Sundsvalls kommuns regler för upphandling och inköp.

Upphandling inom Sundsvalls kommun

Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar

Kontakt

Sara Åström Ekonomiassistent

Sökord

Leverantörsreskontra, fakturering, hyresadministration, parkering

Christoffer Hallenius Ekonom

Sökord

Projektredovisning, upphandling, IT-samordning