Integritet

Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter på skifu.se.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (imy.se)
Läs mer hos Sundsvalls kommun (sundsvall.se)

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling (SKIFU) med organisationsnummer 556437-1424 äger och ansvarar för innehållet på skifu.se. Därmed är SKIFU även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen.

SKIFU:s styrelse är ytterst ansvarig för att personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Dataskyddsombud

SKIFU har ett centralt dataskyddsombud via Sundsvalls kommun.

Kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@sundsvall.se, växelnummer 060-19 10 00.

Du har rätt att få information om att dina personuppgifter finns registrerade. En gång per år har du rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag. Normalt ska du få informationen inom en månad. Finns inga uppgifter om dig ska du få besked om det.

En undertecknad begäran skickas skriftligen till:
SKIFU
Box 343
851 05 Sundsvall

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta SKIFU via brev, skifu@sundsvall.se eller telefon 060-12 92 50.

Har du klagomål på SKIFU angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, läs mer på imy.se.

Kontakt (e-post, telefon, brev, webbformulär etc.)

När du kontaktar oss kan vi komma att spara de personuppgifter du lämnar i samband med kontakten. Detta för att kunna fullfölja din förfrågan eller våra åtaganden. Du kan även välja att vara helt anonym.

Kakor (cookies) på webbplatsen

Läs mer om kakor (cookies) på skifu.se

Kontakt

Lena Eriksson

Lena Eriksson Adminstratör

Sökord

Administration, registrator, diarium, GDPR