Offentlighet och sekretess

Som kommunalt bolag omfattas SKIFU av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som innehåller offentliga uppgifter.

Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar. Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Läs mer hos Sundsvalls kommun (sundsvall.se)

Utlämning av allmän handling

Vid begäran om utlämning av allmän handling skicka e-post till skifu@sundsvall.se.

SKIFU har vid utlämnande rätt att ta betalt för kopior av allmänna handlingar enligt fastställd taxa av Sundsvalls kommun. Läs mer hos Sundsvalls kommun (sundsvall.se)

Kontakt

Anette Bergman

Anette Bergman Vd

Sökord

Verkställande direktör
Lena Eriksson

Lena Eriksson Adminstratör

Sökord

Administration, registrator, diarium, GDPR