Offentlighet och sekretess

Som kommunalt bolag omfattas SKIFU av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Utlämning av allmän handling

Begäran om utlämning av allmän handling, e-post

Taxa för kopior av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun, pdf

Kontakt

Anette Bergman

Anette Bergman Vd

Sökord

Verkställande direktör
Lena Eriksson

Lena Eriksson Adminstratör

Sökord

Administration, registrator, diarium, GDPR