Samarbetsavtal

Genom samarbetsavtal har vi möjlighet att stärka vårt eget varumärke, samtidigt som vi stöttar en organisation som strävar efter samma mål som oss.

Grundförutsättningen för ett samarbetsavtal är att SKIFU stödjer en annan part med pengar, varor eller tjänster mot någon form av relevant motprestation. Detta är inte detsamma som välgörenhet eller bidrag.

SKIFU ingår samarbetsavtal där motpartens verksamhet har en tydlig koppling till vårt kärnuppdrag; att främja utveckling och nyetablering i Sundsvalls kommun.

Följande kriterier ska uppfyllas av motparten:

  • Motparten ska ej vara en enskild individ.
  • Motparten ska verka för en utveckling av Sundsvallsregionen.
  • Motparten/evenemanget ska ha anknytning till Sundsvalls kommun.
  • Motparten eller aktivitetens syfte ska inte vara politiskt eller religiöst.

Kontakta oss på skifu@sundsvall.se om du är intresserad av att inleda ett samarbete.

Gällande samarbetsavtal

  • UF Västernorrland

Sponsring och föreningsbidrag inom Sundsvalls kommun

Stadsbacken AB:s marknadsföringsavtal

Sundsvalls kommuns föreningsbidrag

Kontakt

Anette Bergman

Anette Bergman Vd

Sökord

Verkställande direktör