Västra station

Fasad på Sundsvall Västra

Den före detta stationsbyggnaden vid Sundsvall Västra har fått nytt liv.


Byggtid Oktober 2018 – December 2019


Det vackra före detta stationshuset vid Västra station stod tomt en längre tid. Huset har varit rivningshotat i flera omgångar, faktiskt så tidigt som 1966 när det togs ur bruk som stationsbyggnad, men det har alltid räddats. Som ett av Sundsvalls äldsta hus – byggt omkring 1885 – har det ett stort kulturvärde, något som vi på SKIFU vill bevara och synliggöra.

Vi köpte fastigheten i samband med övertagandet av Sundsvalls Centralstation och Sundsvalls Depå år 2017 och har nu återställt den i brukbart skick. Vi har reparerat grunden och restaurerat hela interiören, både den före detta vänthallen på entréplan och den gamla stinsbostaden på det övre planet.

För att få huset så likt originalskick som möjligt har vi fått hjälp i arbetet av en byggnadsantikvarie.

2020 öppnade ett kafé i huset. Det bedrivs som daglig verksamhet i Sundsvalls kommuns regi.

Fler insatser i området

Inom projekt Mittstråket kommer även utemiljön rustas upp för att bli trevligare och tryggare.

Några av insatserna är:

  • Ny pendlarparkering
  • Ny cykelparkering
  • Ny gång- och cykelväg
  • Ny gångpassage till plattformen
  • Nya bommar
  • Nytt uppställningsspår
  • Allmän upprustning av stationsområdet

Läs mer

Sundsvall växer
Projekt Mittstråket

Kontakt

Urban Simander

Urban Simander Fastighetsutvecklare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, fastighetsutveckling, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt