Västra station

Den före detta stationsbyggnaden vid Sundsvall Västra ska få nytt liv. En restaurering av vänthallen och renovering av grunden startar under 2020.

Det vackra före detta stationshuset vid Västra station har stått tomt en längre tid. Huset har varit rivningshotat i flera omgångar, faktiskt så tidigt som 1966 när det togs ur bruk som stationsbyggnad, men det har alltid räddats. Som ett av Sundsvalls äldsta hus – byggt omkring 1885 – har det ett stort kulturvärde, något som vi på SKIFU vill bevara och synliggöra.

Vi köpte fastigheten i samband med övertagandet av Sundsvalls Centralstation 2017 och nu är det dags att återställa den i brukbart skick. Främst måste murstocken renoveras, så att det återigen blir säkert att vistas inne i huset, men även vänthallen och resten av byggnaden kommer att renoveras.

Inom projekt Mittstråket kommer även utemiljön rustas upp för att bli trevligare och tryggare.

Fler insatser i området

Även Trafikverket och Sundsvalls kommun rustar upp i området, som en del av projekt Mittstråket.

Några av insatserna är:

  • Ny pendlarparkering
  • Ny cykelparkering
  • Ny gång- och cykelväg
  • Ny gångpassage till plattformen
  • Nya bommar
  • Nytt uppställningsspår
  • Allmän upprustning av stationsområdet

Läs mer om kommunens och Trafikverkets upprustning på Sundsvall växer och projekt Mittstråket

Kontakt

Urban Simander

Urban Simander Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, kundkontakt, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt