Västra station

Den före detta stationsbyggnaden vid Sundsvall Västra ska få nytt liv. Reparationen av grunden startade under 2018.


Byggtid Oktober 2018 – December 2019


Det vackra före detta stationshuset vid Västra station har stått tomt en längre tid. Huset har varit rivningshotat i flera omgångar, faktiskt så tidigt som 1966 när det togs ur bruk som stationsbyggnad, men det har alltid räddats. Som ett av Sundsvalls äldsta hus – byggt omkring 1885 – har det ett stort kulturvärde, något som vi på SKIFU vill bevara och synliggöra.

Vi köpte fastigheten i samband med övertagandet av Sundsvalls Centralstation och Sundsvalls Depå år 2017 och nu är det alltså dags att återställa den i brukbart skick. I inledningsfasen reparerar och stöttar vi upp grunden och därefter kommer den före detta vänthallen och resten av byggnaden att renoveras.

För att få huset så likt originalskick som möjligt har vi fått hjälp i arbetet av en byggnadsantikvarie från Sundsvalls museum.

2020 öppnar ett kafé i huset. Det kommer att bedrivas som daglig verksamhet i socialtjänstens regi.

Fler insatser i området

Inom projekt Mittstråket kommer även utemiljön rustas upp för att bli trevligare och tryggare.

Några av insatserna är:

  • Ny pendlarparkering
  • Ny cykelparkering
  • Ny gång- och cykelväg
  • Ny gångpassage till plattformen
  • Nya bommar
  • Nytt uppställningsspår
  • Allmän upprustning av stationsområdet

Läs mer

Sundsvall växer
Projekt Mittstråket

Kontakt

Urban Simander

Urban Simander Förvaltare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, kundkontakt, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt