SKIFU säljer Essvik Företagscentrum

Pressmeddelande 2020-05-05

Den 1 juni 2020 tar NSI Invest AB över ägandet av fastigheten Rävsund 1:338. Fastigheten avyttras till köpeskillingen 21 miljoner kronor.
SKIFU förvärvade fastigheten på Pionvägen 5 i Kvissleby år 2014 för att skapa bättre möjligheter för småföretagare i Njurundaområdet. Sedan dess har vi utvecklat Essvik Företagscentrum löpande, och bland annat byggt ett nytt kontorshotell. Vi har även effektiviserat och rustat upp ytorna för lätt industri och lager samt anlagt en ny anläggning som tar reda på spillvärmen från reningsverket intill fastigheten.

Det är en bra tid att sälja fastigheten nu. Med de investeringar vi gjort de senaste åren känner vi att vi har skapat förutsättningarna för att Essvik Företagscentrum kan drivas vidare i privat regi, säger Urban Simander, förvaltare på SKIFU.

Vi vill tacka våra hyresgäster för den här tiden och för att ni har varit med och utvecklat Essvik Företagscentrum tillsammans med oss.

Kontakt

Urban Simander, förvaltare
070-559 65 03
urban.simander@sundsvall.se