Vårt partnerskap med UF

Vi är glada att kunna meddela att vårt partnerskap med Ung Företagsamhet fortsätter även 2024. Ung företagsamhet är en ideell och politiskt obunden organisation som finns över hela landet.

Forskning visar att elever som drivit UF-företag lättare får jobb, har färre arbetslöshetsdagar och oftare startar eget företag.

Anette Bergman, vd på SKIFU, ser positivt på att vara partner till Ung Företagsamhet. Ung Företagsamhet bidrar till viktig utveckling av de ungas samarbetsförmågor, ansvarstagande och problemlösning. Erfarenheter som på sikt förhoppningsvis bidrar till att fler företag bildas i Sundsvall, säger Anette

Besök www.ungforetagsamhet.se för att läsa mer om Ung Företagsamhet och deras insatser för att forma framtidens entreprenörer. Tillsammans ser vi fram emot en spännande resa av tillväxt, kunskap och innovation.

Partner - Ung Företagsamhet 2024