Sundsvall C öppnar igen

Buss och tåg knyts samman i Sundsvalls nya resecentrum

resecentrum skissbild

Pressmeddelande 2021-08-11

Måndagen den 16 augusti öppnar Sundsvalls Centralstation igen efter två år av om- och nybyggnation. Stationen har förvandlats till ett modernt resecentrum, där en nybyggd bussterminal knyter ihop buss- och tågtrafik i ett sammanhållet och tillgänglighetsanpassat stationsområde.

På grund av pandemin kommer vi att vänta lite med firandet tillsammans med Sundsvallsborna. Mer information om det kommer senare.

‒ Det nya resecentrumet är en viktig infrastruktursatsning för Sundsvall, både utifrån ett tillväxt- och klimatperspektiv. Genom att samla tåg och buss på ett ställe så underlättar vi för ett hållbart kollektivt resande som är en förutsättning för att vi ska kunna möta den gröna omställningen. Bättre möjligheter till pendling stärker också vår arbetsmarknadsregion med möjlighet för både människor och företag att växa, säger Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Fokus på att bevara och återställa

SKIFU, som äger fastigheten och ansvarar för projektet, har varit omsorgsfull med stationens och områdets karaktär och arbetat för att bevara det kulturhistoriska värdet.

‒ Under renoveringen av stationshuset har vi fokuserat på att bevara och återställa. Den nybyggda busstationen har fått ett eget uttryck, där trä och glas dominerar, men som ändå tydligt knyter an till den äldre delen av stationen. Vi är väldigt nöjda med resultatet och hoppas att Sundsvallsborna känner likadant, säger Urban Simander, förvaltare på SKIFU.

Flera busslinjer flyttar sin ändhållplats

Den 16 augusti flyttar flera landsbygdslinjer sin start- och ändhållplats till Sundsvall C.

‒ Flera av linjerna kommer dock att fortsätta trafikera centrum. På plats kommer vi att ha digitala informationstavlor som ska göra det enkelt att se ankomst- och avresetider samt till vilken gate man ska gå, säger Per Wahlberg, ordförande på Din Tur.

Fler satsningar på stationsområdet väntar

Projektet har delfinansierats av Trafikverket, som nu planerar för ännu fler satsningar.

‒ Vi ska bygga om bangården och göra plats för fler och längre tåg. För att öka säkerheten ska vi även bygga en passage över spåren till plattformarna från det nya resecentrumet, vilket gör att tågresenärer inte behöver gå över spåren. Den preliminära byggstarten är 2023, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket.

Mer information

Projektet: https://skifu.se/resecentrum
Busstrafiken: https://www.dintur.se/sundsvalls-resecentrum