Toppbetyg för Sundsvall C

Sundsvalls Centralstation med bussplanen i förgrunden
De senaste årens ombyggnation och det omfattande trygghetsarbetet har gett resultat. Det visar en färsk enkätundersökning bland resenärer och besökare på Sundsvalls Centralstation.

Enkäten, som genomförts av Axánd på uppdrag av SKIFU i början av 2022, visar på stora förbättringar inom samtliga uppmätta betygsområden. Totalbetyget 79* är en ökning med hela 28 poäng sedan 2019, då den förra mätningen gjordes.

– Huvudsyftet med satsningen på ett nytt resecentrum i Sundsvall var att underlätta för ett hållbart kollektivt resande och kunna möta framtidens behov. Det känner vi själva att vi har lyckats med och den här enkäten visar att resenärer och besökare på Sundsvalls Centralstation håller med om det, säger Niklas Säwén, kommunstyrelsens vice ordförande och ansvarig för trygghetsfrågor.

Ett annat syfte med projektet var att öka tryggheten på hela stationsområdet. Och även det arbetet har gett resultat. Totalbetyget för trygghet blir 78 – en ökning med 27 poäng.

– Vi har lagt stor vikt vid trygghetsfrågorna och har haft ett gränsöverskridande samarbete med bland andra olika kommunala verksamheter, polisen och Din Tur, säger Urban Simander, infrastrukturförvaltare på SKIFU.

– Det är så klart glädjande att få ett kvitto på att satsningarna har fallit väl ut, men enkäten blir också ett verktyg i vårt fortsatta arbete med att utveckla stationen, säger Urban Simander.

Många av de svarande nämner att de saknar ett kafé eller restaurang på stationen. En önskning som förhoppningsvis kan slå in inom en nära framtid.

Betygsområden*
NRI (totalbetyg) 79 (+28)
Serviceutbud 78 (+22)
Utformning 82 (+26)
Tillgänglighet 77 (+17)
Miljö 83 (+39)
Trygghet 78 (+27)
* Index, skala 0-100. (förändring sedan 2019)

Kontaktperson

Urban Simander
Infrastrukturförvaltare
073-270 85 73