VD för SKIFU lämnar bolaget

Pressmeddelande 2020-04-24

VD för SKIFU lämnar bolaget på egen begäran

VD för SKIFU AB, Peter Clemin, har sagt upp sin anställning för att vara tillgänglig för andra uppdrag.
– Styrelsen tackar Peter för närmare 20 år hos SKIFU, säger Johan Nikula, styrelseordförande för SKIFU.

Enligt överenskommelse med SKIFU:s styrelse avslutar Peter sin anställning 2020-04-30.
Styrelsen kommer att meddela vem som utses till tillförordnad VD under nästa vecka.
Processen att tillsätta ny permanent VD påbörjas omgående.

Kontakt

Johan Nikula, styrelseordförande
070-559 65 03
johan.nikula@telia.com