Frågor & svar

Hyr du en lokal av oss och har funderingar? Läs mer nedan eller kontakta oss.

Om du behöver hjälp i din lokal kontaktar du oss enklast via Mina sidor.

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta skifu@sundsvall.se.

Vid brådskande ärenden; ring 060-19 29 70. Vid akuta situationer, såsom brand; ring 112.

Varje hyresgäst bör utse två kontaktpersoner som ska ha insikt om hur kontraktet är utformat för att kunna bedöma vem som är ansvarig för att åtgärda olika typer av fel. Detta underlättar både för er som hyresgäst och oss som värd.

Vid åtgärder som påverkar din lokal skickar vi ut information om detta via e-post till våra kontaktpersoner hos er.

Varje hyresgäst bör utse två kontaktpersoner som vi kan skicka denna typ av information till. Detta underlättar både för er som hyresgäst och oss som värd.

När du flyttar in erhåller du de nycklar och elektroniska låsbrickor – ”tags” – som behövs. Om en tag eller nyckel tappas bort måste detta genast anmälas till oss.

Vid behov av nya nycklar eller tags ska en skriftlig beställning göras av en chef, alternativt de utsedda kontaktpersonerna. Skicka en beställning till skifu@sundsvall.se och ange vem som ska kvittera ut nycklarna.

Vi meddelar sedan när dessa kan hämtas ut. Personen som ska kvittera ut nycklarna måste kunna legitimera sig.

Kontakta oss om din verksamhets lokalbehov förändras, så kanske vi kan hjälpa till.

Om du vill utföra en ombyggnation själv behöver du först be om lov, då det finns risk för inverkan på systemen för exempelvis el, VA och brandskydd. Vissa förändringar kräver även bygglov.

Beroende på hur kontraktet ser ut kan hyresgästen även vara skyldig att återställa lokalen vid flytt.

Om du vill marknadsföra din verksamhet med en skylt på eller i anslutning till fastigheten behövs godkännande från oss. Detta gäller även dekaler, klistermärken och annan typ av mindre skyltning på till exempel fönster och dörrar.

Kontakta oss så kommer vi överens om placering och utformning. Ibland krävs även bygglov.

Vid inflytt kan vi i vissa fall stå för kostnaden om din verksamhet vill synas på fastighetens gemensamma skyltning. Vid uppdatering på grund av till exempel slitage eller namnbyte står hyresgästen för kostnaden. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vid skyltning för vägvisning från kommunala vägar står hyresgästen för kostnaden. Denna typ av skyltning kräver även tillstånd från kommunen.

Både som fastighetsägare och hyresgäst har man skyldigheter att bedriva ett brandskyddsarbete. Detta regleras i Lagen om skydd mot olyckor.

Alla arbetsplatser ska enligt lagen bedriva ett systematiskt brandskydds­arbete. Ytterst ansvarig är vd och/eller ägare. Vissa kontroller kan ligga på fastighets­ägarens ansvar, detta finns i så fall reglerat i hyreskontraktet.

Läs gärna mer hos Brandskydds­föreningen.

Gör världen lite grönare och läs våra tips om hur du gör kontoret mer miljösmart.

Kontakt

Urban Simander

Urban Simander Fastighetsutvecklare

Sökord

Fastighetsförvaltning, infrastrukturförvaltare, fastighetsutveckling, underhåll, brandskydd, uthyrning, projekt
Victoria Hessel

Victoria Hessel Fastighetsutvecklare

Sökord

Fastighetsförvaltning, kundkontakt, uthyrning, underhåll, projekt, låsmiljöer, nycklar, tags, Grönborg